Kurum Değerleri

Kurum Değerleri

Tutku

Bireylerin, işlerine karşı duydukları tutkuyu ifade eder. Bu tutku, çalışanların işlerine olan bağlılıklarını ve motivasyonlarını yansıtır.

Tutku değerine sahip olmak için, çalışanların işlerine karşı duydukları tutkuyu sürekli olarak canlı tutmaları ve işlerine olan bağlılıklarını göstermeleri gerekir.

Bu, işlerini severek yapmaları, sürekli olarak kendilerini geliştirmeleri ve işlerine olan bağlılıklarını iş performanslarıyla göstermeleri anlamına gelir. Ayrıca, işlerine karşı duydukları tutkuyu diğer çalışanlarla paylaşmaları ve iş birliği içinde çalışmaları da önemlidir.

Kurum Değerleri

Sahiplik | Sahip Çıkmak

Bireylerin işlerine ve şirketlerine sahip çıkma, sorumluluk alma ve inisiyatif kullanma anlamına gelir. Bu değer, çalışanların işlerini ve şirketlerini sahiplenmelerini ve onlara karşı sorumluluk duymalarını ifade eder.

işlerini sahiplenerek, onlara karşı sorumluluk alarak ve inisiyatif kullanarak hareket etmelerini gerektirir. Ayrıca, şirketin amaçlarına ve değerlerine bağlı kalarak, onları temsil etmeleri ve şirketin başarısı için çaba göstermeleri de sahiplik değerini yansıtır.

Kurum Değerleri

Dürüstlük

Bireylerin doğruluk, şeffaflık ve etik davranışları ifade eder. Bu değer, çalışanların dürüstlük, adalet ve doğruluk prensiplerine bağlı kalarak işlerini yapmalarını ve şirket içinde ve dışında şeffaf bir iletişim sergilemelerini gerektirir..

Bireylerin yanlış bilgi vermemeleri, etik olmayan davranışlardan kaçınmaları ve şirket içinde ve dışında şeffaf bir iletişim sergilemeleri anlamına gelir. Ayrıca, bu değeri yansıtmak için, etik kurallara uygun hareket etmek ve doğruluklarından ödün vermemek de önemlidir.

Kurum Değerleri

Güven

işbirliği, güvenilirlik ve saygınlık anlamına gelir. Bu değer, çalışanların birbirlerine ve şirketlerine güvenmelerini, güvenilir bir şekilde işlerini yapmalarını ve şirket içinde ve dışında saygın bir şekilde hareket etmelerini ifade eder.

Bireylerin farklılıklara saygı göstermeleri, iletişimde ve iş ilişkilerinde saygılı bir tutum sergilemeleri ve şirketin kurallarına ve değerlerine saygı göstermeleri anlamına gelir. Ayrıca, saygı değerini yansıtmak için, çalışanların empati göstermeleri, başkalarının fikirlerine değer vermeleri ve işbirliği içinde saygılı bir şekilde hareket etmeleri de önemlidir.

Kurum Değerleri

Saygı

Bireylerin, diğer çalışanlara, müşterilere, iş ortaklarına ve şirketin değerlerine saygı gösterme anlamına gelir.

Bu değer, çalışanların birbirlerine karşı saygılı olmalarını, farklılıklara saygı göstermelerini ve şirketin itibarına zarar vermemek için saygılı bir şekilde hareket etmelerini ifade eder. Bireylerin işbirliği içinde çalışmaları, sözlerinde durmaları ve güvenilir bir şekilde işlerini yapmaları anlamına gelir.

Ayrıca, güven değerini yansıtmak için, çalışanların şirket içinde ve dışında saygın bir şekilde hareket etmeleri ve şirketin itibarını korumak için çaba göstermeleri de önemlidir.